Ime i prezime (obavezno)

Email (obavezno)

Mesto stanovanja (obavezno)

Adresa za dostavu (obavezno)

Država (obavezno)

Mobilni telefon (obavezno sa pozivnim države)

Napomena (nije obavezno):

Prihvatam da dobijam informacije o benefitima koje omogućava Vinski pasoš Srbije:

Prilikom online narudžbine Vinskog pasoša Srbije ostavljate podakte za kontakt a koji će nam koristiti kako bismo Vam ubuduće dostavljali aktuelne ponude naših partnera. Po prijemu Vaših podataka ćemo Vam poslati instrukcije za plaćanje. Molimo Vas da nas posle uplate kontaktirate kako bismo dogovorili način isporuke pasoša. Posle online narudžbine neće biti potrebna aktivacija pasoša jer ćete pasoš dobiti sa važećom oznakom koja će već biti upisana u pasoš.

Vašim podacima pristupamo veoma odgovorno i neće biti ustupljena drugim licima niti na bilo koji način zloupotrebljena.

 

Cena pasoša 500 din

Ukoliko sada naručite pasoš, on će važiti do 30. aprila 2017.g.

Vinski Pasoš Srbije