Najava vinskog događaja

Mesto održavanja događaja (obavezno)

Vreme održavanja (obavezno)

Pogodnosti uz vinski pasoš (obavezno):

Opis događaja (obavezno):

Osoba za kontakt (obavezno)

Mobilni telefon (obavezno sa pozivnim brojem države)

Email (obavezno)

Slike:Želite na vašem događaju što više vinoljubaca? Mi možemo korisnicima Vinskog pasoša poslati informacije o vašem događaju. Besplatno. Sve što treba da uradite je da ponudite neku specijalnu pogodnost za korisnike Vinskog pasoša Srbije i pošaljete nam informacije o vašem događaju bar tri nedelje pre održavanja. Imate mogućnost i da nam online pošaljete fotografije objekta ili fotke sa nekih od vašh ranijih događanja. Potrebno je poslati najmanje jednu fotografiju.

Najava vinskog događaja Srbija